www.hesperis.eu

Normatives de producció

Hesperides registre tota la informació necesària i ha passat aditories de les seguents normatives de producció:

  • Producció integrada Catalunya
  • Producción integrada Aragón
  • Producción integrada Galicia
  • EurepGap a partir d'ara (GlobalGap)
  • Nature's choice
  • IGP Melón Castilla la Mancha