www.hesperis.eu

Efectius productius

 Mantenir els efectius productius de qualsevol tipus organització de productors és una tasca força complexa i requereix una dedicació temporal important. Tot sovint ens hem trobat en la complexitat afegida que una mateixa organització manté diferents bases de dades dels mateixos efectius productius.

El disseny de la gestió dels efectius productius a Hespèrides és molt complerta. Actualment intervenen en aquesta gestió unes 50 entitats diferents des de Productors a sistemes de reg. La majoria d'aquestes entitats ja venen carregades d'inici i totes elles estan preparades per treballar amb diferents codificacions per tal de poder exportar/importar les dades a altres sistemes. Per posar un exemple actualment Hespèrides porta incorporat unes 1500 varietats diferents i per cada una d'elles porta 5 codificacions oficials diferents: Codi OPFH/SERMA, Codi CCPI(Catalunya), Codi DUN(Catalunya), Codi Registre Fruita dolça(Catalunya), Codi PAC(Aragó) i una altre de lliure per tal de posar-hi el codi que fa servir els sistemes de gestió interns de l'entitat.

L'objectiu es que Hespèrides es converteixi en la única base de dades dels efectius productius de l'organització. Actualment Hespèrides importa i/o exporta dades cap a les 5 entitats anomenades anteriorment.

El mapa de les utilitats dels efectius productius és:

  • Enllaç Gestió. Degut a que un cop implantat Hespèrides es converteix amb la base de dades principal dels efectius productius, cal enllaçar Hespèrides amb el software de gestió de la central. Per realitzar aquest enllaç Hespèrides té un modul especific que només cal configurar per posar-lo en marxa. Aquest enllaç sol ser bidireccional: el parcel·lari d'Hespèrides cap a programa de gestió per poder realitzar les entrades de producte i no perdre la traçabilitat i les entrades de producte cap a Hespèrides per controlar el plaç de seguretat de cada entrada de producte a la central i també recollir la producció real de cada plantació.

  • Enllaç CCPI. Hespèrides te un enllaç bidireccional amb el programari online del Consell Català de la Producció Integrada, es pot importar/exportar automàticament les dades dels efectius productius.

  • Google-maps. Hespèrides enllaça amb Google-maps permeten visualitzar la ubicació de un grup de plantacions sobre els mapes. Aquest mapes es poden compartir amb altres usuaris.

  • Missatges SMS. Amb el mòdul de missatgeria es poden enviar SMS a partir dels efectius productius. Per exemple: es pot enviar un SMS a tots aquells productors que tinguin una determina varietat en un zona concreta.

  • Plantilles quadern. A partir de la informació dels efectius productius es poden generar plantilles impreses per els productors per tal de facilitar l'anotació de les tasques que realitza a cada plantació i la posterior introducció d'aquestes dades a Hespèrides.

  • Previsions de collita. A partir de les dades reals de collita de campanyes anteriors o de previsions anteriors es poden crear tantes previsions de collita com es vulguin. Poden modificar per grups de UHC els següents paràmetres: Kg/Ha, fruits/arbre, grams/fruit.

  • Enllaç OPFH. Al tenir introduïda a Hespèrides la codificació de especies, varietats, i demés dades que es demanen per fer la declaració de les OPFH es pot exportar els efectius productius des de Hespèrides amb el format adequat per realitzar la declaració.

  • Importació DUN. Igual que en el cas de les OPFH es poden importar inicialment les dades de la DUN per tal de no començar de zero en la posta en marxa del programa.