www.hesperis.eu

Traçabilitat

Hespèrides registre i ha passat auditories per el compliment de la traçabilitat en camp de productes agroalimentaris dels següents reglaments:

 

 • CE 178/2002

  • Seguretat alimentaria.

  • Obligatori a partir del 1 de gener del 2005.

 • CE 852/2004

  • Higiene del productes alimentaris.

  • Obligatori a partir del 1 de gener del 2006.

 • APA/3649/04

  • Ordre per la concessió d’ajudes per a la traçabilitat.

  • Obligatòria per que rebi les ajudes.

 • APA/326/2007

  • Utilització de productes fitosanitaris.

  • Obligatori a partir del 9 de maig del 2007.