www.hesperis.eu

Click s.c.c.l.

  • Click és una cooperativa de treball associat que es dedica exclusivament al desenvolupament i adaptacions d'Hespèrides.

  • El model de negoci de Click es basa en la prestació de serveis i no en la venda de llicències de software.

  • Els usuaris d'Hespèrides decideixen l'evolució que ha de seguir el producte.

  • El que cobrem sota concepte de llicència d'us es destina íntegrament al desenvolupament de millores comunes del producte.

  • Qualsevol servei (instal·lació, formació, adaptacions, cursos, manteniment ...) es realitza mitjançant abonaments d'hores.

  • No es cobra res en concepte de manteniment del sistema.

 

Una mica d'història del projecte:

1999

Per encàrrec de tres cooperatives de fructicultors de Girona: Costa Brava, Girona Fruits i Empordà Fruits, amb la col·laboració d'IRTA (EEA Mas Badia) comença el projecte.

2000

S’entrega la primera versió. Funcionalitats: Registre parcel·lari, Registres de camp (regs, adobats, tractaments, herbicides i segues) i Registres de control (trampes de feromones, visites de camp).

2001

Nova versió Hespèrides V1.1: Tecnologia Client - Servidor.

Programa satèl·lit pel productor: microHespèrides V1.1.

Comencem a instal·lar el sistema a diverses empreses de Lleida i juntament amb Ibermatica iniciem el projecte d’informatitzar el CCPI.

2002

Nova versió Hespèrides V2: Optimització del sistema i enllaç amb el CCPI.

Normatives de qualitat: S’amplien i es revisen cada entrada d'Hespèrides perquè registri totes les dades necessàries per complir les normatives EurepGap i Nature's Choice.

2003

Nova versió microHespèrides V2: amb una Plataforma a Internet d’intercanvi de dades a través de fitxers entre productor i central a Internet.

2004

Nova versió Hespèrides V3: amb una nova interfície d’usuari. Comença l’adaptació d'hortalisses.

2005

S'incorpora al microHespèrides un control de costos a Hespèrides V3 el registre per SigPac.

PocketHespèrides: Desenvolupament amb PDA per a la recollida de dades en camp.

2006

Hespèrides V3 generació de plantilles de quadern de camp, traspàs de dades cap pel registre de fruita dolça, millores en l'utilitat per realitzar previsions de collita, adaptació al cultiu del xampinyó.

2007

Hespèrides V3 integració amb google-maps, millores en control del plaç de seguretat.

PocketHespèrides nova versió del programa de visites i nou programa per consulta del històric.

2008

www.hesperis.eu Portal internet per tal que els productors puguin interactuar amb el sistema, poden introduir el quadern de camp a partir de recomanacions tècniques. Enllaç amb el programa de costos ToolAgro.